Những lưu ý khi mua bảo hiểm cho những người kinh doanh tự do

Nhiều người lao động, nhất là làm việc tự do hay kinh doanh thường chọn mua bảo hiểm như một cách để dành tiền cho cuộc sống sau khi về hưu, nhưng chọn loại bảo hiểm nào cũng cần có những lưu ý để tránh “giữa đường gãy gánh”… Loại hình bảo hiểm mới Chị Nga […]