Chuyện ngụ ngôn về 3 chú heo (Phần 4)

heo
Heo trắng, heo đen làm ra thức ăn.Heo rừng chở thức ăn.

Heo vàng điều phối công việc.

Ai sẽ đảm bảo việc nâng cao năng suất lao động?

Lại nói về các chú ỉn con được chăm sóc, vỗ về để phục vụ cho heo vàng. Được sự hỗ trợ của heo vàng, các chú ỉn thông minh không phải làm lụng cực khổ nữa, chúng được ở những nơi riêng biệt, sạch sẽ chỉ để làm một việc: tìm ra cách để có thể làm ra nhiều thức ăn hơn.

Heo hoa là một trong số đó. Heo hoa là chú heo được yêu quý nhất. Ỉn đen, ỉn trắng ngưỡng một nó. Heo vàng biệt đãi và tôn trọng nó. Điều đó đối với heo hoa cũng không quan trọng. Niềm vui lớn nhất của nó là được tìm tòi, đeo đuổi những dòng suy nghĩ không bao giờ cạn.

Heo vàng bảo với heo hoa rằng: “Chú cứ tìm ra cách để chúng ta làm ra nhiều của cải hơn. Ta hứa với chú sẽ chia sẻ một phần mười lượng thức ăn mà sáng kiến của chú làm ra.”

Kết quả làm việc của heo hoa đã giúp heo trắng, heo đen làm ra nhiều lúa và bắp hơn, heo rừng chở được nhiều thức ăn hơn, heo vàng quản lí công việc chặt chẽ hơn. Ở một khía cạnh nào đó, heo hoa đã được chia sẻ một phần lợi thế của heo vàng: nó có được nguồn thu nhập thụ động từ việc bán ý tưởng của mình.

(*) Thu nhập thụ động: thu nhập có được không phải do đánh đổi trực tiếp bằng thời gian và công sức.

Lời bàn:

Heo hoa là một dạng tinh hoa của xã hội. Dù xã hội có biến động thế nào, heo hoa vẫn là chú heo được vị trí an toàn nhất. Thế nhưng, số phận của heo hoa không phải do nó quyết định. Nếu không được heo vàng trọng dụng, nó còn đáng thương hơn những chú heo kia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *